این ابزار برای تمیزکردن، گریس ­زدایی، پاک کردن روغن و ذرات آلاینده هنگام آماده­سازی اجزای سیلندر برای مونتاژ طراحی شده ­است. این ابزار از محرک پنوماتیک و سیستم فیلترینگ یا تصفیه آب استفاده می­کند.

ابزار تمیزکردن سیلندر مدل CWS-320

ابزار تمیزکردن سیلندر مدل CWS-320
این ابزار برای تمیزکردن، گریس­ زدایی، پاک کردن روغن و ذرات آلاینده هنگام آماده ­سازی اجزای سیلندر برای مونتاژ طراحی شده ­است. این ابزار از محرک پنوماتیک و سیستم فیلترینگ یا تصفیه آب استفاده می­کند.
Place an order for equipment
Please type your contacts
Comments
We will contact you shortly
اطلاعات فنی