این ابزار بالابر، برای تسهیل روند انجام کارهای پر فشار نصب، جداسازی گارد­ها، کارترهای روغن از دوزرها و تراکتورهای چرخ زنجیری طراحی­ شده­ است.
استفاده از این تجهیزات به کاهش زمان توقف ماشین و بهبود ایمنی پرسنل کمک خواهد کرد.

بالابرگاردها و حفاظ های زیر دوزرها

بالابرگاردها و حفاظ های زیر دوزرها
این ابزار بالابر، برای تسهیل روند انجام کارهای پر فشار نصب، جداسازی گارد­ها، کارترهای روغن از دوزرها و تراکتورهای چرخ زنجیری طراحی ­شده ­است.
استفاده از این تجهیزات به کاهش زمان توقف ماشین و بهبود ایمنی پرسنل کمک خواهد کرد.
Place an order for equipment
Please type your contacts
Comments
We will contact you shortly
اطلاعات فنی
ویژگی­ها
گالری
خودکفایی
خودکفایی این ابزار باعث شده­ استفاده از آن در هرگونه شرایط تکنولوژیکی و اقلیمی امکان­پذیر باشد.
قابلیت جابجایی
چرخ­های طراحی ­شده به ­صورت تخصصی به اپراتور کمک می­کنند واگن را درون تعمیرگاه یا محوطه اطراف به حرکت درآورد.
تطبیق­پذیری
قاب پشتیبان کم عرض امکان جابجایی گارد و کارتر روغن بدون استفاده از جک و بالابردن ماشین را فراهم می­کند. برای حداکثر سازگاری با ماشین­ آلات سرویس ­شده، بالابر به یک صفحه تعیین وضعیت مجهز می­گردد که بر روی میزکار نصب می­شود. صفحه تعیین وضعیت به صورت یک چارچوب لولایی با زاویه بالابری قابل تنظیم از طریق پیچ جک، طراحی شده­ است.