این استند برای تسهیل در روند تعمیر و نگهداری جک های تعلیق و جک های تلسکوپی بالابر اتاق بار (کمپرس) نصب شده بر روی دامپتراک های با ظرفیت بارگیری 30 تا 360 تن (بسته به مدل استند) طراحی شده است.
این استند از یک محرک الکتریکی استفاده کرده و به ابزار ویژه ای برای باز کردن مهره کلگی سیلندر تعلیق مجهز شده است.
نگهدارنده­ ها، فرآیند سرويس و تعمیر ایمن و مؤثر جک های تلسکوپی بالابر (کمپرس) و تعلیق را تضمین می­کنند.

استند گردان مونتاژ سیلندر

استند گردان مونتاژ سیلندر
این استند برای تسهیل در روند تعمیر و نگهداری جک های تعلیق و جک های تلسکوپی بالابر اتاق بار (کمپرس) نصب شده بر روی دامپتراک های با ظرفیت بارگیری 30 تا 360 تن (بسته به مدل استند) طراحی شده است.
این استند از یک محرک الکتریکی استفاده کرده و به ابزار ویژه ای برای باز کردن مهره کلگی سیلندر تعلیق مجهز شده است.
نگهدارنده ­ها، فرآیند سرويس و تعمیر ایمن و مؤثر جک های تلسکوپی بالابر (کمپرس) و تعلیق را تضمین می­کنند.
Place an order for equipment
Please type your contacts
Comments
We will contact you shortly
اطلاعات فنی
تجهیزات تکمیلی
یک گیربکس کاهنده با محرک دستی یا الکتریکی امکان چرخش سیلندر مهارشده را فراهم می­کند بنابراین بطور قابل توجهی انجام سرویس و تعمیر جک های تلسکوپی بالابر (کمپرس) اتاق بار و تعلیق را تسهیل می­کند.
صفحه پایه اصلی این استند دارای سوراخ هایی برای نصب ثابت استند در محل مورد نظر توسط پیچ­های مهارکننده می باشد.