این ابزار برای پرس سگدست فرمان محور جلوی دامپتراک های معدنی بلاز با ظرفیت بارگیری 30 تا 240 تن طراحی شده است.
این وسیله روی محور جلو با یک جرثقیل یا یک لیفتراک نصب می­شود.

ابزار پرس سگدست فرمان محور جلو بلاز

ابزار پرس سگدست فرمان محور جلو بلاز
این ابزار برای پرس سگدست فرمان محور جلوی دامپتراک های معدنی بلاز با ظرفیت بارگیری 30 تا 240 تن طراحی شده است.
این وسیله روی محور جلو با یک جرثقیل یا یک لیفتراک نصب می­شود.
این ابزار برای پرس پین­های اتصال مرکزی جک های تعلیق جلو و عقب دامپتراک­های معدنی بلاز با ظرفیت حمل 30 تا 240 تن طراحی شده است.
ابزار جداسازی پین اتصال مرکزی جک های تعلیق جلو و عقب دامپتراک
ابزار جداسازی پین اتصال مرکزی جک های تعلیق جلو و عقب دامپتراک
این ابزار برای پرس پین­های اتصال مرکزی جک های تعلیق جلو و عقب دامپتراک­های معدنی بلاز با ظرفیت حمل 30 تا 240 تن طراحی شده است.
این ابزار وسیله­ای برای جدا کردن توپی چرخ جلو از راد جک تعلیق در دامپراک معدنی Terex TR100 بدون پیاده کردن زیربندی از شاسی اصلی است.
این ابزار با استفاده از یک سیلندر هیدرولیکی درونی با 150 تن نیرو ساخته شده که عملیات جداسازی موفق توپی چرخ را تضمین می­کند.
محرک هیدرولیکی دستی اجازه می دهد فرآیند جداسازی به طور مستقل چه در تعمیرگاه و چه در محل انجام گیرد.
محرک هیدرولیکی دستی امکان انجام فرآیند پیاده­ سازی به صورت دائمی را با اطمینان از سطح بالای ایمنی پرسنل فراهم می­کند.
ابزار جداسازی توپی چرخ جلوی دامپتراک معدنی Terex TR100
ابزار جداسازی توپی چرخ جلوی دامپتراک معدنی Terex TR100
این ابزار وسیله­ای برای جدا کردن توپی چرخ جلو از راد جک تعلیق در دامپراک معدنی Terex TR100 بدون پیاده کردن زیربندی از شاسی اصلی است.
این ابزار با استفاده از یک سیلندر هیدرولیکی درونی با 150 تن نیرو ساخته شده که عملیات جداسازی موفق توپی چرخ را تضمین می­کند.
محرک هیدرولیکی دستی اجازه می دهد فرآیند جداسازی به طور مستقل چه در تعمیرگاه و چه در محل انجام گیرد.
محرک هیدرولیکی دستی امکان انجام فرآیند پیاده ­سازی به صورت دائمی را با اطمینان از سطح بالای ایمنی پرسنل فراهم می­کند.
این ابزار برای جداسازی توپی چرخ در دامپتراک­های معدنی بلاز طراحی شده است. این ابزار با پیچ یا مهره به توپی متصل می­شود و از محرک هیدرولیکی استفاده می­کند.
ابزار هیدرولیکی جداسازی توپی چرخ دامپتراک معدنی
ابزار هیدرولیکی جداسازی توپی چرخ دامپتراک معدنی
این ابزار برای جداسازی توپی چرخ در دامپتراک­های معدنی بلاز طراحی شده است. این ابزار با پیچ یا مهره به توپی متصل می­شود و از محرک هیدرولیکی استفاده می­کند.
این ابزار برای جداکردن بید تایرهای بزرگ OTR طراحی شده است.
این ابزار برای تمام لاستیک های OTR نصب شده بر روی رینگ های پنج بخشی با قطر از 21 تا 51 اینچ مناسب می باشد و می تواند در دامپتراک های معدنی با ظرفیت30 تا 136تن ساخت شرکت­های Belaz، Caterpillar، Komatsu، Volvo، Bell، John Deere، Doosan استفاده شود.
این ابزار به طور خاص برای لاستیک­های تیوپلس سایز (25-23.5، 25-29.5، 33-65/35) قابل استفاده است.
جداکننده بید (زهوار)
جداکننده بید (زهوار)
این ابزار برای جداکردن بید تایرهای بزرگ OTR طراحی شده است.
این ابزار برای تمام لاستیک های OTR نصب شده بر روی رینگ های پنج بخشی با قطر از 21 تا 51 اینچ مناسب می باشد و می تواند در دامپتراک های معدنی با ظرفیت30 تا 136تن ساخت شرکت­های Belaz، Caterpillar، Komatsu، Volvo، Bell، John Deere، Doosan استفاده شود.
این ابزار به طور خاص برای لاستیک­های تیوپلس سایز (25-23.5، 25-29.5، 33-65/35) قابل استفاده است.
این ابزار وسیله ­ای برای جداکردن لقمه چرخ در دامپتراکهای معدنی بلاز است. نیروی کشش مورد نیاز به وسیله یک سیلندر هیدرولیکی درونی ایجاد می­شود که با یک پمپ هیدرولیکی دستی هدایت می­گردد.
ابزار جدا کردن لقمه چرخ
ابزار جدا کردن لقمه چرخ
این ابزار وسیله ­ای برای جداکردن لقمه چرخ در دامپتراکهای معدنی بلاز است. نیروی کشش مورد نیاز به وسیله یک سیلندر هیدرولیکی درونی ایجاد می­شود که با یک پمپ هیدرولیکی دستی هدایت می­گردد.
Place an order for equipment
Please type your contacts
Comments
We will contact you shortly