این ابزار برای جابجایی ایمن و کارآمد تایرهای بزرگ OTR، چرخ ها و لاستیک­ها درون انبار، محیط کار یا تاسیسات تعمیرگاهی طراحی شده ­است.
این تجهیزات جانبی توسط یک دستگاه جرثقیل بازویی داخل تعمیرگاه و یا جرثقیل متحرک در هنگام کار در مناطق روباز مورد استفاده قرار می گیرند.
این ابزار برای حمل و نقل و جابجایی تایرهای OTR، رینگ و چرخ، انبار کردن و جانمایی آن­ها در قفسه های مناسب تایر (مونتاژ شده یا جدا از هم در حالت عمودی)، ایده­آل است. چنگک­های خود گیرنده تضمین کننده حداکثر ایمنی هنگام جابجایی چرخ OTR و اجزای آن می­باشد.

ابزار جابجایی تایر OTR سری MKG

ابزار جابجایی تایر OTR سری MKG
این ابزار برای جابجایی ایمن و کارآمد تایرهای بزرگ OTR، چرخ ها و لاستیک­ها درون انبار، محیط کار یا تاسیسات تعمیرگاهی طراحی شده ­است.
این تجهیزات جانبی توسط یک دستگاه جرثقیل بازویی داخل تعمیرگاه و یا جرثقیل متحرک در هنگام کار در مناطق روباز مورد استفاده قرار می گیرند.
این ابزار برای حمل و نقل و جابجایی تایرهای OTR، رینگ و چرخ، انبار کردن و جانمایی آن­ها در قفسه های مناسب تایر (مونتاژ شده یا جدا از هم در حالت عمودی)، ایده­آل است. چنگک­های خود گیرنده تضمین کننده حداکثر ایمنی هنگام جابجایی چرخ OTR و اجزای آن می­باشد.
Place an order for equipment
Please type your contacts
Comments
We will contact you shortly
اطلاعات فنی