این ابزار قابل حمل برای مکانیزه کردن فرآیند مونتاژ و پیاده­سازی هاب بولدوزر و قطعات شاسی مورد استفاده قرار می­گیرد. این ابزار را
می­ توان در تعمیرگاه و یا در شرایط میدانی استفاده کرد. سیلندر هیدرولیکی قدرتمند اجازه می­دهد زمان تعمیر کاهش یافته و پمپ هیدرولیکی کنترل از راه ­دور، سطح ایمنی بالا را در مقایسه با روش­های سنتی تضمین می­کند.

مشخصات MT-70 MT-100
نیروی کشش، t 70 100
نیروی فشار، t 35 50
فشار عامل، bar 700 700
کورس، mm 150 150
وزن، kg 165 192

 

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید