ارتفاع استند جک با استفاده از اکچویتور(فعال کننده) هیدرولیکی تنظیم می­شود. دارای عملکرد مستقل توسط یک پمپ هیدرولیکی است که به صورت دستی کنترل می شود. ارتفاع میله مورد نیاز با پین­ها تنظیم می­شود. پس از تنظیم و تثبیت میله، فشار در محرک(پمپ) آزاد می­شود.

برای کارآمدتر شدن و مهم تر از همه، برای بالابردن ایمنی وسایل نقلیه صنعتی هنگام سرویس یا تعمیرات، توصیه می­شود از تعداد زوج استند استفاده شود (مثلا 2،4).

جابجایی این استند درون تعمیرگاه با یک چرخ دستی ویژه CS-500 انجام می­شود.

Technical data

مدل حداکثر بار،t ارتفاع عملیاتی، mm بازشو(رابط)، mm گام تنظیم میله، mm وزن بدون رابط، kg
CM-8-55H 30 1375 – 625 400 25 146
CM-8-130H 60 1475 – 700 400 37.5 198
CM-8-240H 100 1775 – 875 400 50 302
CM-8-360M 150 1855 – 995 300 70 445
CM-8-4500M 200  1730 – 1090 80 541

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید