عملگرهای (برجک­) جک را می­توان برای بلند کردن ماشین های راهسازی و معدنی به صورت جداگانه و یا مشترک استفاده کرد که یک سیستم بالابر را تشکیل می­دهد.

فاصله بین محل های درنظر گرفته شده برای جابجایی این مجموعه از مرکز قابل تنظیم است که اجازه می­دهد این تجهیزات برای انواع مختلف وسایل نقلیه سنگین مورد استفاده قرار گیرد. هنگامی که سیلندر محرک متحمل بار می­شود، فنرهای تحت فشار فک ها داخل دندانه­های جک قفل می شوند، و جک ها را به پایه­های پشتیبان تبدیل می­کنند.

عملگرهای (برجک­)  جک توسط پمپ الکتروهیدرولیکی و از طریق کنترل از راه دور (با کابل 6 متری) هدایت می شوند.

 

مشخصات کد
HS200 HS300
تعداد عملگرهای جک (برجک) 2 2
ظرفیت بالابر، ton 100*2 150*2
کورس سیلندر محرک، mm 406 403
ارتفاع جمع شده عملگرهای جک (برجک)، mm 800 800
حداکثر ارتفاع بالابر، mm 1206 1203
حداکثر ارتفاع بالابر با رابط، mm 1733 1733
محل جابجایی(حمل و نقل) میانی بله بله
فاصله بین مراکز بازکردن جک پالت، mm 540 540
عرض کلی، حداقل _ حداکثر، mm -R-S 2730- 2370 2730- 2510
عرض مرکز عملگر جک (برجک)، mm -P-Q 1980- 1620 2050- 1680
ابعاد صفحه پایه، mm -M×N 700×750 770×820
وزن ستون تک / دوقلو، kg 1500 / 690 1900 / 900

Base height extensions

مدل شرح QTY بازه ارتفاع بالابر علائم
HS13131 مجموعه بازشو(رابط) mm 247 2 1453 – 1047 1
HS13132 مجموعه بازشو(رابط) mm 342 ، وضعیت 1

مجموعه بازشو(رابط) mm 457 ، وضعیت 2

2

2

1548 – 1142

1663 – 1257

2

3

HS13133 مجموعه بازشو(رابط) mm 412 ، وضعیت 1

مجموعه بازشو(رابط) mm 524 ، وضعیت 2

2

2

1618 – 1212

1733 – 1327

4

5

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید