نرم­افزار

کد توضیحات
256634 CD با نرم­افزار Premier
256635 CD با نرم­افزار Professional
256636 CD با نرم­افزار Basic
571072 رابط خط اتوماتیک برای بسته Premier

شما می توانید نوع اطلاعات ردیابی مورد نیاز خود را انتخاب کنید (از اطلاعات پایه تا جامع). در صورت نیاز، میتوان سیستم را سفارشی کرد.

دستگاه فرستنده و گیرنده بی سیم و تجهیزات اتصال

کد توضیحات
257464 فرستنده و گیرنده با واحد برق جهانی*
255731 آداپتور USB/RS422
999T15 کابل USB5 متر
998T15 کابل USB1 متر
119572 کابل RS422 (مارپیچ 305 متر)

*:بیش از یک عدد لازم نیست

از دستگاه فرستنده و گیرنده بی سیم و تجهیزات اتصال ویژه، برای دریافت اطلاعات از کنتورها، پمپ­ها و مانیتورهای سطح مخزن استفاده می شود.

مانیتور سطح مخزن (TLM)

مانیتور سطح مخزن باید در تمام مخازن با ظرفیت بالا نصب شود. این مانیتور به طور خودکار سطح روغن یا ضد یخ را تعیین می­کند.

کد توضیحات
256285 مانیتور سطح مخزن

یونیت کنترل هوای پمپ (PAC)

هر پمپ به یک یونیت کنترل هوای پمپ (PAC) احتیاج دارد. PAC برای ایمنی و حفاظت از تجهیزات ضروری است. PAC تنها پس از دریافت یک فرمان مناسب از سیستم ماتریکس اجازه ورود هوا به پمپ را می­دهد.

کد توضیحات
247436 یونیت نصب شده روی پمپ (93scfm)

کنتور دیجیتال ماتریکس، تا 18.91 لیتر بر دقیقه

کد توضیحات
256282 دهانه 2/1 بر حسب npt، ماتریکس 5، کیت اضافی صلب با نازل جبران حرارتی خودکار (روغن)
256482 دهانه 2/1 بر حسب npt، ماتریکس 5، کیت اضافی منعطف
256483 دهانه 2/1 بر حسب npt، ماتریکس 5، کیت اضافی صلب با نازل جبران حرارتی خودکار (مایع هیدرولیک)
256484 دهانه 2/1 بر حسب npt، ماتریکس 5، کیت اضافی صلب با نازل جبران حرارتی خودکار (ضدیخ)
256485 دهانه 2/1 بر حسب npt، ماتریکس 5، کیت اضافی منعطف با نازل جبران حرارتی خودکار (مایع هیدرولیک)

 

کنتور دیجیتال ماتریکس، تا 53 لیتر بر دقیقه

کد توضیحات
256486 دهانه 2/1 بر حسب npt، ماتریکس 5، کیت اضافی سخت با نازل جبران حرارتی خودکار (روغن)
256487 دهانه 2/1 بر حسب npt، ماتریکس 5، کیت اضافی منعطف با نازل جبران حرارتی خودکار (روغن)
256488 دهانه 4/3 بر حسب npt، ماتریکس 5، کیت اضافی سخت با نازل جبران حرارتی خودکار (روغن)
257120 دهانه 4/3 بر حسب npt، ماتریکس 5، کیت اضافی منعطف با نازل جبران حرارتی خودکار (روغن)

فیلترهای قابل تعویض پاکسازی مسیر

کد توضیحات
15D702 نصب فیلترهای spin-on،62 bar
119278 124 bar. المان فیلتر

فیلترهای پاکسازی مسیر

کد توضیحات
248421 62 بار، نصب­ شده روی پمپ
248418 62 بار، نصب­ شده روی دیواره
248419 124 بار، نصب­ شده روی پمپ
248417 124 بار، نصب­ شده روی دیواره

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید