ماژول (واحد) قابل تعویض MSC-6 برای نصب یا پیاده­کردن جک­های بالابر اتاق بار، جک­های تعلیق و میله های نگهدارنده توپی چرخ استفاده می­شود. این ماژول (واحد) به­ عنوان تجهیزات جانبی به­منظور توسعه قابلیت­های عملی نگهدارنده هیدرولیک چند منظوره MDG طراحی­ شده­است. این ماژول (واحد) روی میزکار و تنها ظرف 15 دقیقه نصب می­گردد و پشتیبانی مکانیکی را در نصب و پیاده­کردن جک­های بالابر اتاق بار، جک­های تعلیق و میله های نگهدارنده توپی چرخ با حداکثر مطابقت با الزامات ایمنی F3-116 فراهم می­کند. این ماژول (واحد) همچنین از یک محرک هیدرولیکی تغذیه شونده از سیستم هیدرولیک، نگهدارنده MDG نیز استفاده می­کند. مجموعه تحویلی شامل دو چنگک قابل جداشدن است که اجازه می­دهد دامپتراک­های معدنی با ظرفیت بارگیری 30 تا 450 تن توسط آن سرویس شوند. حداکثر بار عملیاتی هنگامی که بازوی مکانیکی به­طورکامل تا 3550 میلیمتر باز است برابر 1500 کیلوگرم می­باشد.

ماژول (واحد) MSC-6 برای انجام عملیات نصب و پیاده­سازی جک­های بالابر اتاق بار ، جک­های تعلیق و میله های نگهدارنده توپی چرخ ، بر روی یک نگهدارنده MDG-240C نصب می­شود.

دستگاه های قابل سرویس دامپتراک­های معدنی با ظرفیت بارگیری 90 تا240 تن هستند.

علامت مشخصات مقدار ظرفیت بارگیری
A فاصله تا محور سیلندر، بازوی متحرک کاملاً باز 3550 mm 1500 kg
B فاصله تا محور سیلندر، بازوی متحرک کاملاً جمع­شده 3000 mm 2500 kg
C فاصله تا سیلندر “بزرگ” 1800 mm 5500 kg
D فاصله تا سطح مونتاژ 1000 mm
E فاصله تا حداکثر بار میزکار 1350 mm
Fmin حداکثر ارتفاع بالابری 3200 mm
Fmax حداقل ارتفاع بالابری 1840 mm
شیب عمودی بازوی متحرک (درجه) 11+ تا 15-
چرخش محور خود بازو 90± درجه

 

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید