این پرس برای مونتاژ / دمونتاژ، صاف و خم کردن قطعات طراحی شده است.

هنگام کار با قطعات بزرگ، از پرس­های سری PPH با قدرت 200-50 تن مورد استفاده قرار می­گیرند. این پرس هنگام کار با قطعاتی با پیکربندی مختلف، از جمله قطعات بزرگ مانند چرخ دنده ها، چرخ ها، شفت ها و قرقره­ها مناسب است.

فضای کار این پرس را می توان به راحتی برای اجزایی با اندازه های مختلف تنظیم کرد.

جک های هیدرولیک که در این پرس به کار می­روند می توانند جدا شوند و در کاربردهای مختلف (بلند کردن، حرکت دادن) به صورت مجزا از قاب پرس استفاده شوند.

Technical Data

مدل نیرو، تن حرکت پیستون، mm ابعاد، mm وزن، kg محرکه
PPH50-300M 50 300 1985×1200×1000 470 DPA-8V
PPH50-300E 50 300 1985×1200×1000 470 واحد پمپاژ الکتریکی
PPH100-300M 100 300 2430×1750×1200 1310 DPA-8V
PPH100-300E 100 300 2430×1750×1200 1310 واحد پمپاژ الکتریکی
PPH200-300E 200 300 2600×1600×1630 2045 واحد پمپاژ الکتریکی

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید