دستگاه­های سوراخ کاری خطی و جوشکاری چرخشی SUPERCOMBINATA نوعی تجهیزات چند منظوره با تکنولوژی بالا هستند که برای انجام ترمیم سطحی سوراخ ها و قطعات در محدوده 22 تا 1200 میلیمتر طراحی­ شده­ اند.

با توجه به حجم و وزن کم دستگاه، تمام عملیات تعمیرات را می­توان در محل و هر موقعیتی که ماشین قرار دارد، انجام داد. تعمیرات، کارایی وسیله نقلیه را تحت تأثیر قرار نداده و به این ترتیب منجر به صرفه­ جویی در هزینه های پیاده­ سازی و انتقال قطعات معیوب و همچنین دستمزد پرسنل تعمیرکار خارج از تعمیرگاه می­شود.

ابزارهای ترمیم سوراخها و حفره ها

ابزارهای ترمیم سوراخها و حفره ها
دستگاه­های سوراخ کاری خطی و جوشکاری چرخشی SUPERCOMBINATA نوعی تجهیزات چند منظوره با تکنولوژی بالا هستند که برای انجام ترمیم سطحی سوراخ ها و قطعات در محدوده 22 تا 1200 میلیمتر طراحی­ شده­ اند.

با توجه به حجم و وزن کم دستگاه، تمام عملیات تعمیرات را می­توان در محل و هر موقعیتی که ماشین قرار دارد، انجام داد. تعمیرات، کارایی وسیله نقلیه را تحت تأثیر قرار نداده و به این ترتیب منجر به صرفه­ جویی در هزینه های پیاده­ سازی و انتقال قطعات معیوب و همچنین دستمزد پرسنل تعمیرکار خارج از تعمیرگاه می­شود.
تجهیزات SUPERCOMBINATA قادر به انجام کارهای زیر هستند
 • سوراخ­کاری خطی/خارجی
 • جوشکاری چرخشی داخلی/ خارجی
 • مته­کاری
 • شیار زنی
 • آببند کردن شیارها
 • روکش فلنج
Place an order for equipment
Please type your contacts
Comments
We will contact you shortly
Supercombinata مدل­های
EASY
SC 40/1
SC 40/1 COMPACT
SC2 60/1
SC3 60/2
قابل اجرا در هر موقعیت
تغذیه دستی و اتوماتیک
کورس طولی نامحدود با گام 350 میلیمتر
سیستم انتقال قدرت دنده ای
روانکاری مداوم
چرخش و تغذیه مشعل جوشکاری از طریق یک موتور
حائل­ های مخروطی برای ایجاد حداکثر ثبات
مشعل تلسکوپی جوشکاری

Supercombinata EASY
دستگاه سوراخ کاری خطی و جوشکاری چرخشی قابل حمل
250ϕ-32ϕ میلیمتر
دستگاه سوراخ کاری خطی و جوشکاری چرخشی قابل حمل
250ϕ-32ϕ میلیمتر
Supercombinata EASY
قابل اجرا در هر موقعیت
تغذیه دستی و اتوماتیک
کورس طولی نامحدود با گام 350 میلیمتر
سیستم انتقال قدرت دنده ای
روانکاری مداوم
چرخش و تغذیه مشعل جوشکاری از طریق یک موتور
حائل­ های مخروطی برای ایجاد حداکثر ثبات
مشعل تلسکوپی جوشکاری
مشخصات فنی
مجموعه استاندارد تحویل شده
تجهیزات اضافی
برگه اطلاعات فنی
مدل SUPERCOMBINATA ساده دارای یک موتور 1800 وات، دو دنده بوده و دامنه ی کاری آن از 32ϕ تا 250ϕ میلیمتر می باشد.
انواع ماشین آلات سوراخ کاری خطی و جوشکاری چرخشی SUPERCOMBINATA با هر نوع منبع تغذیه MIG/MAG با اتصالات اروپایی مطابقت دارند.
مجموعه استاندارد تحویل شده
تجهیزات اضافی
مدل SUPERCOMBINATA ساده را می­توان برای انجام کارهای زیر با لوازم جانبی اضافی مجهز نمود:
 • سوراخ­کاری
 • روکش فلنج
 • ایجاد خارفنری چشمی
قابل اجرا در هر موقعیت
تغذیه دستی و اتوماتیک
کورس طولی نامحدود با گام 350 میلیمتر
سیستم انتقال قدرت دنده ای
روانکاری مداوم
چرخش و تغذیه مشعل جوشکاری از طریق یک موتور
حائل­ های مخروطی برای ایجاد حداکثر ثبات
مشعل تلسکوپی جوشکاری
Supercombinata SC1 40/1
دستگاه سوراخ کاری خطی و جوشکاری چرخشی قابل حمل
400ϕ - 42ϕ میلیمتر .

دستگاه سوراخ کاری خطی و جوشکاری چرخشی قابل حمل
400ϕ - 42ϕ میلیمتر .
Supercombinata SC1 40/1
قابل اجرا در هر موقعیت
تغذیه دستی و اتوماتیک
کورس طولی نامحدود با گام 350 میلیمتر
سیستم انتقال قدرت دنده ای
روانکاری مداوم
چرخش و تغذیه مشعل جوشکاری از طریق یک موتور
حائل ­های مخروطی برای ایجاد حداکثر ثبات
مشعل تلسکوپی جوشکاری
مشخصات فنی
مجموعه استاندارد تحویل شده
تجهیزات اضافی
برگه اطلاعات فنی
مدل SUPERCOMBINATA SC1 40/1 دارای یک موتور 1800 وات دو دنده­ بوده و بازه کار آن از 42ϕ تا 400ϕ میلیمتر است.
دامنه قطر را می­توان به وسیله تجهیزات اضافی تا 600ϕ میلیمتر افزایش یا تا 22ϕ میلیمتر کاهش داد.
مجموعه استاندارد تحویل شده
تجهیزات اضافی
مدل SUPERCOMBINATA SC1 40/1 را می­توان برای انجام کارهای زیر با لوازم جانبی اضافی مجهز نمود:
 • تراشکاری
 • سوراخ­کاری
 • فرزکاری
 • رزوه زنی
 • تراشکاری فلنج
 • ایجاد خارفنری چشمی
قابل اجرا در هر موقعیت
تغذیه دستی و اتوماتیک
کورس طولی نامحدود با گام 350 میلیمتر
سیستم انتقال قدرت دنده ای
روانکاری مداوم
چرخش و تغذیه مشعل جوشکاری از طریق یک موتور
حائل­ های مخروطی برای ایجاد حداکثر ثبات
مشعل تلسکوپی جوشکاری
دستگاه سوراخ کاری خطی و جوشکاری چرخشی قابل حمل
400ϕ - 42ϕ میلیمتر .

Supercombinata SC1 40/1 Compact
دستگاه سوراخ کاری خطی و جوشکاری چرخشی قابل حمل
400ϕ - 42ϕ میلیمتر .
Supercombinata SC1 40/1 Compact
قابل اجرا در هر موقعیت
تغذیه دستی و اتوماتیک
کورس طولی نامحدود با گام 350 میلیمتر
سیستم انتقال قدرت دنده ای
روانکاری مداوم
چرخش و تغذیه مشعل جوشکاری از طریق یک موتور
حائل­ های مخروطی برای ایجاد حداکثر ثبات
مشعل تلسکوپی جوشکاری
مشخصات فنی
مجموعه استاندارد تحویل شده
تجهیزات اضافی
برگه اطلاعات فنی
مدل SUPERCOMBINATA SC1 40/1 Compact دارای یک موتور 1800 وات دو دنده­ بوده که برای انجام کار از 42ϕ تا 400ϕ mm مناسب است و با استفاده از تجهیزات اضافی می­توان دامنه قطر را تا 22ϕ میلیمتر کاهش داد.
این مدل به­ علت سایز مناسب و سبکی با سایر مدل­های مذکور فرق دارد. تغذیه دستگاه با گام­های 250 میلیمتر مکرر انجام می شود.
طیف وسیعی از ماشین ­آلات سوراخ کاری خطی و جوشکاری چرخشی السا کلیه تجهیزات لازم برای استفاده در محل را در اختیار دارد و با هرگونه منبع انرژی MIG/MAG با اتصالات اروپایی مطابقت دارد.

مجموعه استاندارد تحویل شده
تجهیزات اضافی
مدل SUPERCOMBINATA SC1 40/1 Compact را می­توان برای انجام کارهای زیر با لوازم جانبی اضافی مجهز نمود:
 • تراشکاری
 • سوراخ­کاری
 • فرزکاری
 • رزوه زنی
 • تراشکاری فلنج
 • ایجاد خارفنری چشمی
قابل اجرا در هر موقعیت
تغذیه دستی و اتوماتیک
کورس طولی نامحدود با گام 350 میلیمتر
سیستم انتقال قدرت دنده ای
روانکاری مداوم
چرخش و تغذیه مشعل جوشکاری از طریق یک موتور
حائل­ های مخروطی برای ایجاد حداکثر ثبات
مشعل تلسکوپی جوشکاری
Supercombinata SC2 60/1
دستگاه سوراخ کاری خطی و جوشکاری چرخشی قابل حمل
600ϕ - 62ϕ میلیمتر .
دستگاه سوراخ کاری خطی و جوشکاری چرخشی قابل حمل
600ϕ - 62ϕ میلیمتر .
Supercombinata SC2 60/1
قابل اجرا در هر موقعیت
تغذیه دستی و اتوماتیک
کورس طولی نامحدود با گام 350 میلیمتر
سیستم انتقال قدرت دنده ای
روانکاری مداوم
چرخش و تغذیه مشعل جوشکاری از طریق یک موتور
حائل ­های مخروطی برای ایجاد حداکثر ثبات
مشعل تلسکوپی جوشکاری
مشخصات فنی
مجموعه استاندارد تحویل شده
تجهیزات اضافی
برگه اطلاعات فنی
مدل Supercombinata SC2 60/1 دارای یک موتور 1800 وات چهار دنده­ بوده که برای انجام کار از 62ϕ تا 600ϕ میلیمتر مناسب است.
دامنه قطر را می­توان به وسیله تجهیزات اضافی تا 800ϕ میلیمتر افزایش یا تا 22ϕ میلیمتر کاهش داد.
طیف وسیعی از ماشین ­آلات سوراخ کاری خطی و جوشکاری چرخشی السا کلیه تجهیزات لازم برای استفاده در محل را در اختیار دارد و با هرگونه منبع انرژی MIG/MAG با اتصالات اروپایی مطابقت دارد.
مجموعه استاندارد تحویل شده
تجهیزات اضافی
مدل Supercombinata SC2 60/1 را می­توان برای انجام کارهای زیر با لوازم جانبی اضافی مجهز نمود:

 • تراشکاری
 • سوراخ­کاری
 • فرزکاری
 • رزوه زنی
 • تراشکاری فلنج
 • ایجاد خارفنری چشمی
قابل اجرا در هر موقعیت
تغذیه دستی و اتوماتیک
کورس طولی نامحدود با گام 350 میلیمتر
سیستم انتقال قدرت دنده ای
روانکاری مداوم
چرخش و تغذیه مشعل جوشکاری از طریق یک موتور
حائل­های مخروطی برای ایجاد حداکثر ثبات
مشعل تلسکوپی جوشکاری
Supercombinata SC3 60/2
دستگاه سوراخ کاری خطی و جوشکاری چرخشی قابل حمل
800ϕ - 62ϕ میلیمتر .
دستگاه سوراخ کاری خطی و جوشکاری چرخشی قابل حمل
800ϕ - 62ϕ میلیمتر .
Supercombinata SC3 60/2
قابل اجرا در هر موقعیت
تغذیه دستی و اتوماتیک
کورس طولی نامحدود با گام 350 میلیمتر
سیستم انتقال قدرت دنده ای
روانکاری مداوم
چرخش و تغذیه مشعل جوشکاری از طریق یک موتور
حائل­های مخروطی برای ایجاد حداکثر ثبات
مشعل تلسکوپی جوشکاری
مشخصات فنی
مجموعه استاندارد تحویل شده
تجهیزات اضافی
برگه اطلاعات فنی
مدل Supercombinata SC3 60/2 دارای یک موتور 2300 وات و چهار دنده با بازه عملیاتی "2.44ϕ تا "31.49ϕ میلیمتر است. با استفاده از تجهیزات اضافی می­توان محدوده عملیاتی را تا "47.24ϕ افزایش یا تا "0.86 کاهش داد.
طیف وسیعی از ماشین ­آلات سوراخ کاری خطی و جوشکاری چرخشی السا کلیه تجهیزات لازم برای استفاده در محل را در اختیار دارد و با هرگونه منبع انرژی MIG/MAG با اتصالات اروپایی مطابقت دارد.
مجموعه استاندارد تحویل شده
تجهیزات اضافی
مدل SUPERCOMBINATA SC3 60/2 را می­توان برای انجام کارهای زیر با لوازم جانبی اضافی مجهز نمود:
 • تراشکاری
 • سوراخ­کاری
 • فرزکاری
 • رزوه زنی
 • تراشکاری فلنج
 • ایجاد خارفنری چشمی
Supercombinata تصاویر و ویدئوهای